ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมร่วมสนุกลอยกระทงออนไลน์ ลุ้นรับรางวัลจาก Pound’s

Capture

รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 50 ท่าน เป็นใครกันบ้าง ไปดูกันเลย…

 ผู้โชคดี 20 ท่านที่ได้รับเซ็ตบำรุงผิวสำหรับกลางวัลและกลางคืน มูลค่า 488 บาท ได้แก่
1. คุณรุจิรา
2. คุณสุดาพร นันทะศรี
3. คุณ Phatchara Tangjareonsuk
4. คุณสุจิตรา หอมอุดม
5. ด.ญ.สุณัฐฐา สุขประเสริฐ
6. คุณชญาณี บุญวงษ์
7. คุณสวณีย์ ขวัญชูด
8. คุณนภัสสร วงค์ดวงผา
9. คุณพัชรี รักหอม
10. คุณเกษา หินเมืองเก่า
11. คุณสงกรานต์ คล้ายนิล
12. คุณทินกร
13. คุณณิชา สุขสวัสดิ์
14. คุณน้ำฝน จอมศรี
15. คุณวรรณภา สุรสิงห์
16. คุณภัทรา ภัทราพรนันท์
17. คุณปฏิพัตณ์ สิงหาศรี
18. คุณอ้วน
19. คุณ purin
20. คุณอรอุมา ยังศิริ

ผู้โชคดี 30 ท่านที่ได้รับ พอนด์ส สลอเลลสไวท์ เดย์ครีม มูลค่า 299 บาท ได้แก่
1. คุณวินัยสมัญ
2. คุณไพลิน ไตรรัตน์
3. คุณศิวกร สินสิริวิไล
4. คุณปาลิดา ศิริคง
5. คุณสุดารัตน์ พุฒิตรีภูมิ
6. คุณศิริลักษณ์ แท่นวิมล
7. คุณสมศรี ไชยสุนทร
8. คุณอังคณา พิมพา
9. คุณณัฐฐาพร ชุณวิรัตน์
10. คุณกระทงของนัท
11. คุณ Krissana Jantrataow
12. เด็กชายชนะภัย ธนะสิทธิ์
13. คุณปิยาพร โพธิกุล
14. คุณศาศวัต โสภโณดร
15. คุณณัฏฐ์ชญา วังกาษร
16. คุณกรรณิกา ชานาท
17. คุณวิภาวรรณ ตรีเมต
18. คุณปิยะฉัตร ทวยเจริญ
19. คุณนิลวดี กันขัน
20. คุณไพบูลย์ แสวงดั้น
21. คุณปิยะพงศ์ พูลสวัสดิ์
22. คุณศศิวิมล เพ็งอาทิตย์
23. คุณพุทธชัย ชองขันปอน
24. คุณบีม คณานุรักษ์
25. คุณพิษณุ ปราระบับ
26. คุณเมโลดี้ ณ สุวรรณ
27. คุณภูเบศ คงทรัพย์
28. ด.ญโชติรส แก้วใส่เงิน
29. คุณกัญน์ชาญ โต๊ะสกุล
30. คุณดนัย กะนะ

ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้ครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกิจกรรม
ทีมงานเอ็มไทย

โพสโดย : MR. Activity , 30 พฤศจิกายน 2558 16:53:26